Paul van Trigt verzorgt trainingen en opleidingen. Ook in company training behoort tot de mogelijkheden. Voorbeelden van in de praktijk goed toepasbare trainingen zijn de  Meester worstmakersopleiding en de training gecertificeerd productkeurmeester. 

Daarnaast is advisering een belangrijk bedrijfsonderdeel. Per bedrijf wordt  advies afgestemd  op  gebied van vaktechniek, kwaliteits- en rendementsverbetering in de worstmakerij.  Ook advisering bij productontwikkeling is een steeds meer groeiende activiteit en biedt vele kansen om de marktpositie sterker te maken.

Over productontwikkeling gesproken; na een studiereis naar Italië is samen met het proefstation Varkenshouderij, de naar zijn naam vernoemde Pavantriham ontwikkelt.  Deze rauwe ham met Zuid-Europese smaakeigenschappen wordt door een aantal specialistische slagers gemaakt en verkocht. 

Op aanvraag kunnen vaktechnische artikelen en publicaties in vaktijdschriften geschreven worden. Voorbeeld hiervan zijn vaktechnische artikelen in o.a. Vleesmagazine van Vakmediagroep.

(fotograaf Herbert Wiggeman)
(fotograaf achtergrondfoto Michel Zoeter)